top of page

אחוז המימון במשכנתאות

עודכן: 26 ביולי 2023

אחוז המימון הוא נגזרת של סכום המשכנתא משווי הדירה הנרכשת.

לצורך הדוגמה - משכנתא בסך 500 אלף ש''ח עבור נכס בשווי מיליון ש''ח, אחוז המימון יעמוד על 50%. משכנתא בסך 750 אלף ש''ח עבור נכס בשווי מיליון ש''ח, אחוז המימון יעמוד על 75%.

כמה אחוז מימון ניתן לקבל בבנקים בישראל?

הבנקים בישראל כפופים לרגולציה של בנק ישראל בנוגע לאחוז המימון המקסימלי שהם רשאים לממן על פי הקריטריונים הבאים:

1. דירה ראשונה - ניתן לקבל עד 75% מימון משווי הדירה הנרכשת. 2. משפרי דיור - ניתן לקבל עד 70% מימון משווי הדירה הנרכשת. 3. דירה להשקעה - מדירה שנייה ומעלה ניתן לקבל עד 50% מימון. 4. משכנתא לכל מטרה - מיועדת לבעלי נכס, עד 50% מימון בשעבוד נוסף.


אחוז המימון ייקבע לפי הערכת השמאי או שווי הדירה בהסכם הרכישה - לפי הנמוך מביניהם.

לדוגמה - אם רכשתם דירה במחיר של מיליון ש''ח, והערכת השמאי מטעם הבנק עומדת על 900 אלף ש''ח, אחוז המימון שייקבע על ידי הבנק יהיה משווי הערכת השמאי, היות והוא נמוך מסכום הרכישה. דוגמה נוספת - אם רכשתם דירה במיליון ש"ח, והערכת השמאי מטעם הבנק עומדת על 1,200,000 ש''ח, אחוז המימון שיקבע על ידי הבנק יהיה משווי מחיר הדירה, היות ומחיר הדירה נמוך מהערכת השמאי. ככל שאתם מתקרבים לאחוז המימון המקסימלי (75%), ההמלצה היא לבצע הערכת שמאי מוקדמת לפני הרכישה.

9 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page