top of page

ביטוחים בלקיחת משכנתא

עודכן: 26 ביולי 2023

חלק מהביטחונות שהבנקים דורשים מהלווים לבצע טרם חתימה על המשכנתא והעמדת האשראי, הם ביטוחי חיים ומבנה.


ביטוח חיים - הבנק ידרוש מכל אחד מהלווים לבצע ביטוח חיים בגובה סכום המשכנתא, כאשר הבנק יוגדר כמוטב בפוליסת הביטוח. העיקרון הבסיסי העומד מאחורי ביטוח החיים הוא שבמקרה בו אחד מהלווים נפטר, חברת הביטוח תיקח על עצמה את יתרת החוב שנותרה, מתוך הנחה כי בן הזוג שנשאר, לא יוכל לעמוד בתשלומים לבדו. ככל שכבר קיימת פוליסת ביטוח חיים, ניתן לשעבדה באופן חלקי או מלא לטובת הבנק, במקום לעשות ביטוח חיים נוסף. מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח כדי להבין את המשמעויות הנוספות במצב זה. הפרמטרים המשפיעים על מחיר הביטוח הם: מצב רפואי, מין, גיל והרגלי עישון.


ביטוח מבנה - ביטוח מבנה למשכנתא משמש לבנק כבטוחה למקרה שהבית יינזק, כתוצאה משריפות, הצפות, רעידות אדמה, נזקי צנרת וכו'. על פי תנאי הפוליסה שהבנקים דורשים, חברת הביטוח תסייע במימון שיפוץ הדירה ובמקרים מסוימים בכינונו מחדש. ביטוח המבנה איננו כולל נזקים כלפי צד ג' או נזקים לתכולה. ניתן להרחיב את הפוליסה למקרים אלו. סכום הביטוח נקבע על פי "ערך כינון" שנקבע על ידי שמאי. ערך כינון מגדיר את עלות הבנייה במצב של נזק מוחלט ובלתי הפיך. במילים אחרות, כמה יעלה לבנות את המבנה בלבד ללא שווי הקרקע. לדוגמה, נכס בשווי 1,000,000 ₪, עלות הנכס מורכבת מעלות הקרקע ועלות הבנייה. אם שמאי העריך כי עלות הבנייה עומדת על סך 400,000 ₪, ערך הכינון יהיה 400,000 ₪ וזהו הסכום אותו ידרוש הבנק לבטח, כמובן עם שעבוד לטובתו. במקרים של רכישת דירה מקבלן או בנייה עצמית, הבנק ידרוש לבצע ביטוח מבנה בעת קבלת הדירה וטופס 4.

16 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page