top of page

הלוואת גישור

עודכן: 26 ביולי 2023

מצאתם דירה שמצאה חן בעיניכם, ואתם זקוקים לכסף כדי להתקדם לעסקה עד שתמכרו את הדירה הקיימת?

בדיוק לשם כך נועדה הלוואת גישור.


אז מהי הלוואת גישור?

הלוואה שמטרתה לגשר על הפער התזרימי שנוצר בין מכירת הדירה הקיימת לקניית הדירה החדשה. מדובר בהלוואה שניתנת בדרך כלל לתקופה קצרה – בין שנה לשלוש שנים, ויכולה לשמש אתכם להון עצמי הדרוש לקניית הדירה החדשה.

במשך תקופת הגישור תשלמו את עלות הריבית בלבד, ובסוף תקופת הגישור תחזירו את סכום הקרן המקורי שקיבלתם בתשלום אחד. במידה וסכום ההלוואה הוצמד למדד המחירים לצרכן, תשלמו את הקרן והמדד שנצבר בסוף התקופה.

סכום הלוואת הגישור לא יעלה על 50% מערך הדירה, כולל המשכנתא הקיימת על הדירה, במידה וקיימת. ניתן לקבל הלוואת גישור הן על הדירה הקיימת והן על הדירה החדשה.

חשוב לזכור כי בהתאם להנחיית בנק ישראל, בקניית הדירה החדשה, סכום המימון (כלומר הלוואת גישור + משכנתא) לא יעלה על סך כולל של 70% מערך הדירה החדשה, היות ומדובר בדירה חליפית.


חשוב לדעת:

1. הריביות במסלול הלוואת גישור יקרות יותר מריביות למשכנתא רגילה.

2. במידה ותצטרכו גם משכנתא רגילה, חשוב לשים לב לתקופה של הלוואת הגישור, שכן אם תיקחו את הלוואת הגישור לתקופה העולה על 18 חודשים, הבנק יכניס את הלוואת הגישור בחישוב ההכנסה הפנויה שלכם, דבר שיכול לפגוע ביחס ההחזר כשתצטרכו לקבל משכנתא [יחס ההחזר לא יעלה על 40% מההכנסה הפנויה שלכם].

3. הלוואת גישור דורשת ביטחונות כמו במשכנתא, כגון: ביטוחים, שמאות וכו'.


דוגמה להלוואת גישור בשעבוד דירה קיימת:

ברשותכם דירה בשווי 2 מיליון ₪ עם משכנתא בגובה 300 אלף ₪.


א. על הדירה הקיימת ניתן לקבל הלוואת גישור עד 50% מימון משווי הדירה הקיימת, כלומר 1 מיליון, בניכוי 300 אלף ₪ משכנתא קיימת, זאת אומרת שניתן לקבל 700 אלף ₪ הלוואת גישור (במידה ולא הייתה קיימת משכנתא על הדירה – ניתן היה לקבל 1 מיליון ₪ שהם 50% מערך הדירה).


ב. במהלך תקופת הגישור, תחזירו מידי חודש רק את אחוז הריבית שקיבלתם על ההלוואה.


ג. בתום תקופת הגישור, תפרעו את הלוואת הגישור במלואה, בתוספת מדד במידה והסכום היה צמוד למדד. כלומר, תחזירו לבנק בתשלום אחד 700 אלף ₪ בתוספת מדד במידה ונצבר.


ד. את הלוואת הגישור ניתן לפרוע מכספי מכירת הדירה או מכספים ממקורות חיצוניים.


דוגמה להלוואת גישור בשעבוד דירה קיימת ונרכשת:

ברשותכם דירה בשווי 2 מיליון ₪, ללא משכנתא, ואתם מעוניינים ברכישת דירה חדשה בשווי 3 מיליון ₪.


א. הפער בין מחירי הדירות הוא 1 מיליון ₪ שאותו תצטרכו לקחת כמשכנתא רגילה לטווח הארוך.


ב. בהנחה ואין לכם הון עצמי – תצטרכו הלוואת גישור גם על הנכס הקיים וגם על הנכס הנרכש.


ג. על הדירה הקיימת ניתן לקבל עד 50% הלוואת גישור; על הדירה הנרכשת ניתן לקבל עד 70% [כאמור מאחר ומדובר בדירה חליפית] - הכולל בתוכו גם את הלוואת הגישור וגם את המשכנתא.


ד. כאמור, אתם נדרשים לסך של 3 מיליון ₪ לצורך רכישת הדירה החדשה.


1. סך של 1 מיליון ₪ [המהווה 50% מערך הדירה הקיימת] - תוכלו לקבל באמצעות קבלת הלוואת גישור בשעבוד הדירה הקיימת.


2. את 2 המיליון הנוספים הנדרשים לכם, תוכלו לקבל באופן הבא: סך של 1 מיליון ₪ באמצעות קבלת הלוואת גישור בשעבוד הדירה הנרכשת וסך נוסף של 1 מיליון באמצעות משכנתא רגילה לטווח הארוך. במצב זה, סך המימון הכולל בגין הדירה הנרכשת [הלוואת הגישור והמשכנתא יחד] עומד על כ-67% ולפיכך עומד בהנחיית בנק ישראל המאפשרת מימון של עד 70%.


ה. על סכום 2 הלוואות הגישור תשלמו את אחוז הריבית בלבד מידי חודש.


ו. בתום תקופת הגישור שנקבעה – תצטרכו לפרוע את 2 הלוואות הגישור בסך כולל של 2 מיליון ₪ [כאמור, 1 מיליון גישור בשעבוד הדירה הקיימת + 1 מיליון גישור בשעבוד הדירה הנרכשת] במלואם ובתשלום אחד.


ז. לאחר פירעון 2 הלוואות הגישור, תישארו עם משכנתא רגילה, בסך של 1 מיליון ₪, על הדירה החדשה שרכשתם.

8 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page