top of page

מהו מכתב כוונות?

זהו מסמך המציג את יתרת המשכנתא שטרם סולקה בגין שעבוד הנכס, וכן את אישור הבנק כי לאחר תשלום יתרת המשכנתא המצוינת במסמך, הוא יסיר את השעבוד מהנכס המשמש כבטוחה.


מתי תדרשו להמציא מכתב כוונות️️?


  • כאשר תמכרו את הנכס המשועבד לבנק, ותחליטו לסלק את יתרת המשכנתא, לא על ידי משכנתא חדשה מבנק אחר.

  • סילוק של המשכנתא באמצעות משכנתא חדשה מבנק אחר(מחזור משכנתא)

  • גרירת משכנתא לנכס אחר – הבנק מסיר את השעבוד מהנכס הנמכר, ומעביר אותו לנכס החדש.

  • גרירה לפיקדון – במקרים בהם מכרתם את דירתכם ועדיין לא מצאתם נכס חלופי לגרור אליו את המשכנתא, הכסף ייגרר לפיקדון ובתוספת 10% שתצטרכו להשלים מכיסכם. ההחזר החודשי ממשיך להיות משולם כרגיל, פשוט אל הפיקדון. ברגע שתמצאו נכס חלופי, הכספים ישוחררו מהפיקדון ובמקום זה ירשם שעבוד על הנכס.


מכתב כוונות יכלול את הפרטים הבאים:


  • תאריך הנפקת מכתב הכוונות

  • פרטי זיהוי של הלווה ושל הנכס המשועבד

  • תוקף מכתב הכוונות – משתנה בין הבנקים ונע בין שבוע ל-30 יום.

  • יתרת המשכנתא לסילוק

  • פרטים טכניים למשלוח המכתב

  • חתימת הלווים


הפקת מכתב הכוונות תעשה עד 3 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה על ידי הבנק.

ניתן להפיק עד שני מכתבי כוונות בשנה קלנדרית ללא עלות. עבור הפקת מכתב שלישי ומעלה, הבנק יהיה רשאי לחייב בעמלה בהתאם למפורט בתעריפון הבנק.

ביום סילוק המשכנתא, יש ליצור קשר עם הבנק על מנת לברר יתרה עדכנית לסילוק.


חתימה על מסמך

6 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page