top of page

משכנתא לזוכי מחיר למשתכן/דירה בהנחה

עודכן: 26 ביולי 2023

שאלות רבות עולות בפני זוכי תוכנית מחיר למשתכן/דירה בהנחה כשמגיע הרגע לקחת משכנתא.

רבים מניחים שהם יוכלו להגיע עם הון עצמי של 10% ולהשלים את העסקה בעזרת מינוף של 90% מהבנק למשכנתאות. ובכן, זה לא מדויק וכעת אסביר את התנאים למימון דירה במחיר למשתכן.


בפני זוכי התוכנית עומדות 2 אפשרויות לבחירתם:

1. מימון בגובה של עד 75% משווי החוזה.

2. מימון בגובה של עד 75% משווי שוק בהתאם להערכת שמאי מטעם הבנק למשכנתאות.


ככל שהרוכשים בוחרים באפשרות הראשונה – מבחינת הבנק מדובר למעשה בעסקת רכישה מקבלן כמו כל עסקה רגילה. כך לשם הדוגמה – נניח כי שווי עלות הדירה בחוזה הרכישה הוא 1,000,000 ₪. הרוכשים יוכלו לקבל מהבנק מימון של עד 750,000 ₪ שהם 75% מעלות הרכישה.


ככל שהרוכשים בוחרים באפשרות השנייה – הבנק למשכנתאות יפנה את הרוכשים לשמאי מטעמו לצורך הערכה של שווי הדירה בשוק החופשי. כך לדוגמה, נניח שאת הדירה עפ"י הנתונים שלעיל [שווי עלות בחוזה הרכישה הוא 1,000,000 ₪] – העריך השמאי ב- 1,200,000 ₪. באפשרות זו, יוכלו הרוכשים לקבל מימון של עד 75% מהערכת השמאי, כלומר, מימון של עד 900,000 ₪.

עם זאת, אפשרות זו כפופה למספר תנאים:

  1. הרוכשים נדרשים לממן מכיסם מינימום 10% ולא פחות מ-100,000 ₪;

  2. ביישובים בהם ישנה זכאות לקבלת "מענק מקום" – המענק ייחשב לרוכשים כבר בתמהיל המשכנתא כחלק מההון העצמי, ובמקרה זה הם יצטרכו להשלים הון עצמי מינימלי של 60,000 ₪ [ללא התחשבות בגובה המענק];

  3. הבנק מתייחס לשווי שוק של עד 1,800,000 ₪. כלומר, אם שמאי העריך דירה ב-2,000,000 ₪, הבנק יגזור את אחוז המימון המקסימלי (75%) משווי של 1,800,000 ₪ בלבד. כלומר, עד סך של 1,350,000 ₪.

  4. ככל שמדובר ברכישה במסגרת התוכנית שהיא מעל ל-1,800,000 ₪ לפי חוזה הרכישה – ייגזר אחוז המימון משווי חוזה ולא משווי שוק, גם אם הדירה שווה יותר בשוק החופשי. כלומר, בנסיבות אלו, לא ניתן לקבל מימון לפי האפשרות השנייה.

10 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page