top of page

ריבית הפריים בישראל: מגמות והשפעות בעשור האחרון

ריבית הפריים בישראל מורכבת משני רכיבים עיקריים - ריבית היסוד של בנק ישראל ותוספת ממוצעת שנקבעת על ידי ועדה של בנקים מסחריים. נכון להיום, ריבית היסוד של בנק ישראל עומדת על 4.5% ותוספת הפריים הממוצעת של הבנקים היא 1.5%.

ריבית הפריים היא הריבית שבנק ישראל גובה מהבנקים המסחריים הגדולים על הלוואות לטווח קצר. היא משמשת כנקודת ייחוס לקביעת ריביות נוספות במשק כמו ריבית המשכנתאות, ריביות חוב של חברות ועסקים ועוד, ולכן היא משפיעה במידה רבה על הכלכלה הישראלית כולה.


השפעות של שינוי בריבית הפריים

עליה בריבית הפריים מקשה על משקי הבית והעסקים לקחת הלוואות ומשכנתאות, מכיוון שעלות ההלוואות עולה. כתוצאה מכך, הביקושים ליבוא, לצריכה ולהשקעות יורדים, והצמיחה בפעילות הכלכלית מואטת. מנגד, עלייה בריבית גם מעודדת חסכונות ומעלה את שער החליפין של השקל, מה שמקטין את האינפלציה.

ירידה בריבית הפריים מוזילה את עלות ההלוואות וההשקעות במשק. היא מעודדת משקי בית וחברות לקחת יותר הלוואות, לרכוש יותר נכסים ולהגדיל השקעות. כתוצאה מכך גדלים הביקושים במשק והצמיחה מתעוררת, אך היצע הכסף הרב יכול לגרום לעלייה באינפלציה.


סקירת העשור האחרון

בשנת 2013, לאחר שנים של ריבית גבוהה יחסית, החלה ירידה משמעותית בריבית הפריים ובספטמבר 2013 היא כבר עמדה על 2.5%.


בשנים 2014-2015 המשיכה ריבית הפריים לרדת במהירות ובתחילת 2015 היא כבר עמדה על 1.6%. זאת במסגרת מדיניות מרחיבה לעידוד הצמיחה, על רקע אינפלציה נמוכה מהיעד.


ריבית הפריים נותרה יציבה ברמה של 1.6% עד לחודש נובמבר 2018, שבו היא הועלתה ל-1.75%.


בתחילת 2020, ריבית הפריים עמדה על 1.75%.

באפריל 2020, עם פרוץ מגפת הקורונה, בנק ישראל הוריד את ריבית היסוד ב-0.15% כך שריבית הפריים ירדה לרמה של 1.6% על מנת לתמוך במשק ולצמצם את ההשלכות הכלכליות השליליות של המגפה.


באפריל 2022 החלה ריבית הפריים לעלות במהירות על רקע האינפלציה הגלובלית הגבוהה. בין אפריל 2022 לדצמבר 2022 הועלתה הריבית ב-6 צעדים לרמה של 4.75%.


במהלך 2023 הריבית המשיכה לעלות במהירות: בינואר הועלתה ל-5.25%, בפברואר ל-5.75%, באפריל ל-6%, ובמאי ל-6.25%.


בינואר 2024, הנגיד הוריד את ריבית בנק ישראל ב-0.25% כך שריבית הפריים ירדה לרמה של 6% והיא נותרה ברמה זו נכון ליוני 2024.


השפעת ריבית הפריים בארה"ב על ריבית הפריים בישראל

לשינויים בריבית הפריים של ארה"ב ישנה השפעה ישירה גם על ריבית הפריים בישראל ועל המדיניות המוניטרית של בנק ישראל. כאשר הריבית בארה"ב עולה, לרוב מתחילות גם תנועות עלייה ברמות הריבית בישראל על מנת למנוע תזרים יוצא של הון מהמשק הישראלי לארה"ב.

במהלך 2023 ניכרה קורלציה חזקה בין מדיניות ריבית הפריים בשתי המדינות - בישראל הוסיפו להעלות את הריבית כחלק ממאבק באינפלציה, אך בקצב מסוים יותר מאשר בארה"ב.


תחזיות לעתיד

 בהתבסס על התחזיות הכלכליות ותמונת המצב הנוכחית, המומחים סבורים כי ריבית הפריים בישראל עשויה להישאר ברמתה הנוכחית של 6% לתקופה הקרובה.

עם זאת, אם האינפלציה בישראל תמשיך להאיץ מעבר ליעד, ייתכן והריבית תועלה שוב על מנת להילחם בתופעה. לחילופין, אם האינפלציה תחל להאט משמעותית, צפויה ירידה הדרגתית בריבית הפריים כדי לתמוך בצמיחה כלכלית.


אישה שעומדת ומשקיפה על אייקון של אחוז

38 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page