top of page

מדד תשומות הבנייה ומדד המחירים לצרכן

עודכן: 26 ביולי 2023

בואו נעשה קצת סדר ונבין מהם מדד תשומות הבנייה ומדד המחירים לצרכן, ואיך הם משפיעים על המשכנתא שלכם.


מדד תשומות הבנייה - מודד את השינויים החלים במשך הזמן במחירי הבנייה של דירות למגורים בעקבות שינויים בעלות חומרי הגלם, כגון: ברזל, בטון, עץ וכו'. השינוי במדד הוא אחוז העלייה או הירידה לעומת המדד בחודש הקודם.

מדד תשומות הבנייה מוצמד ליתרת התשלומים שהרוכש טרם שילם לקבלן. החל מיוני 2022 חל תיקון לחוק הקובע כי הסכום הניתן להצמדה למדד תשומות הבנייה, לא יעלה על 40% משווי התמורה הכוללת, לפי העקרונות הבאים:

1. 20% ממחיר הדירה לא יוצמד למדד כלל 2. עד מחצית מכל תשלום נוסף יוצמד למדד


לצורך הדוגמה: זוג רכש דירה מקבלן בשווי 2,000,000 ש"ח. לוח התשלומים בהסכם המכר הינו: 10% במעמד חתימת החוזה (200 אלף ש''ח) 10% לאחר חודש (200,000 ש''ח) 80% במסירת הדירה (1,600,000 ש''ח)

על 2 התשלומים הראשונים יהיה הזוג פטור מהצמדה למדד כאמור בעיקרון הראשון. על התשלום השלישי יוכל הקבלן להצמיד עד מחצית מהסכום, קרי עד 800,000 ש''ח שיוצמד למדד תשומות הבנייה, כאמור בעיקרון השני.


מדד המחירים לצרכן - מתאר את השתנות המחירים של סל מוצרים קבוע לאורך זמן. הסל כולל כ-1,300 מוצרים אותם דוגמים סוקרים מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידי חודש. עלייה מתמדת במדד נהוג לכנות "אינפלציה", מצב בו ערך הכסף שווה פחות, היות וניתן לקנות איתו פחות מוצרים.


אז איך מדד המחירים לצרכן משפיע על המשכנתא? לחלקכם יש בתמהיל המשכנתא מסלולים שהם צמודי מדד, כגון: משתנה צמודה וקבועה צמודה. מדד המחירים לצרכן מוצמד ליתרת הקרן במסלול המשכנתא שצמוד למדד. עלייה במדד משפיעה על גובה הקרן ועל ההחזר החודשי. אם שאלתם את עצמכם איך יכול שבמשך שנה אתם משלמים על מסלול צמוד מדד, ובמקום שהחוב יקטן, הוא בעצם גדל, הרי שזהו ההסבר לכך.


אז בשעה טובה ומוצלחת אחרי שנים של חיסכון להון עצמי, החלטתם לקנות דירה, חשוב שתכירו את המונחים האלה ותבינו איך הם משפיעים על כל התהליך, כדי שתמנעו מתשלומים שאתם יכולים לחסוך, בטח בתקופה מאתגרת זו.

מוזמנים ליצור קשר לתיאום פגישת ייעוץ, בה נבין את הצרכים שלכם ונבנה יחד תוכנית מסודרת שתחסוך לכם עשרות, ובמקרים מסוימים, מאות אלפי שקלים.

12 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page